Mediation


Scheidingsbemiddeling is een goede methode om samen onder begeleiding van een advocaat - scheidingsbemiddelaar tot een oplossing te komen en afspraken te maken over de te regelen gevolgen van de aanstaande scheiding. Problemen worden opgelost door gezamenlijk te overleggen in plaats van er over te strijden, waardoor een kans op totale ontwrichting klein wordt.

 

U wordt zo goed mogelijk geïnformeerd over uw rechten en plichten. De bemiddelaar weet niet alleen wat volgens de wet mogelijk is, maar is ook getraind om de gemeenschappelijke belangen van beide partners zichtbaar te maken zodat een scheiding tot stand kan komen waarover partijen het samen eens zijn.


Een in de scheidingsbemiddeling gevonden oplossing is veelal bevredigender dan een rechterlijke beslissing of het resultaat van onderhandelingen van twee advocaten die volgens de traditionele methode van conflictoplossing ieder voor één van beide echtgenoten optreden. De kosten zijn doorgaans lager nu in plaats van twee advocaten, één advocaat betrokken is en ook nog eens de scheidingsprocedure een stuk korter is.


Ook voor de emotionele verwerking van de scheiding is het voor aankomende ex-partners en hun eventuele kinderen beter om in een bemiddeling tot afspraken te komen. Scheidende partners met kinderen zullen immers samen ouders blijven van de kinderen.